Godziszewo

Założycielem osady (1198r.) był książę pomorski Grzymisław. Pomorski książę Sambor II darował je rycerzowi Janowi z Wyssenberga, ten  w 1258 r. dał wieś zakładającemu się wówczas klasztorowi cystersów w Pogódkach. Od 1301 r. majątek godziszewski przejęli biskupi kujawscy. Biskup Maciej przekazał go cystersom z Lądu koło Kalisza, którzy dzierżawili go od 1328 - 1772. Pierwotny kościół św. Jana Nepomucena w 1747 r. spłonął od uderzenia pioruna. W 1748 r. opat Łukomski wystawił barokowy kościół, którego wystrój pochodzi z lat 1750-1760. W kościele barokowym z 1748 r. znajduje się bogate wyposażenie rokokowe, późnorenesansowy nagrobek podkomorzego pomorskiego i kasztelana elbląskiego (w kruchcie kościoła) - Jana Wiesiołowskiego oraz jego żony Justyny z Branickich zmarłej w 1623 r.

 

Zwiedzanie:

ks. W. Wojewódzki Parafia  św. Jana Nepomucena

83-209, Godziszewo, ul. ks. F. Sawickiego 1

tel. (058) 58818 21  

godziszewo@wizytowka.pl

 

Informacja turystyczna:

Gminny Ośrodek Kultury,

83-250 Skarszewy, ul.Zamkowa

(058) 588 25 04

gok@gdansk.home.pl